Darmowe porady rozwodowe
Rozwod-Warszawa.com.pl

Jak dobrze napisać pozew rozwodowy?

Jak dobrze napisać pozew rozwodowy?

Napisanie dobrego pozwu rozwodowego jest bardzo ważne i jest jednym z ważnych czynników, jeżeli chcemy szybko uzyskać rozwiązanie małżeństwa przez sąd. O czym trzeba pamiętać pisząc pozew rozwodowy i jak go dobrze napisać?

To co musimy wiedzieć na początku, jest to, że pozew o rozwód powinien składać się z dwóch następujących części: petitum i uzasadnienie. W skrócie można powiedzieć, że w petitum piszemy o tym o co wnosimy. W uzasadnieniu natomiast wyjaśniamy, dlaczego sąd powinien spełnić nasze żądania.

Od czego zacząć?

Po pierwsze musimy wiedzieć do kogo kierować pozew o rozwód. A więc pozwy o rozwód kieruje się do sądu okręgowego zgodnie z ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania małżonków. W pozwie na wstępie należy podać swoje dane czyli dane osoby wnoszącej o rozwiązanie małżeństwa. W danych należy podać swoje imię, nazwisko, adres, numer PESEL.

Następnie podaje się dane drugiego małżonka, czyli strony pozwanej. Robimy to podobnie jak w przypadku naszych danych, z tym że nie musimy podawać numeru PESEL. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeśli nasz numer zameldowania i zamieszkania się różnią, to powinniśmy podać ten, pod którym mieszkamy. Jest to bardzo ważne, ponieważ na ten adres, który podamy, sąd będzie przysyłał nam korespondencję. A trzeba pamiętać o tym, że jeśli jej nie odbierzemy, będzie mogło to mieć negatywne konsekwencje.

Pozew zaczynamy od petitum

W petitum należy podać tylko dwa wnioski. Pierwszy z nim to wniosek o rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód. W tym wniosku należy podać z czyjej winy prosi się o rozwiązanie małżeństwa. Można to być tylko z winy winnego, czyli pozwanego lub powódki, z winy obu stron, oczywiście jest również możliwość bez orzekania o winie. Drugi wniosek dotyczy uregulowania sposobu korzystania z mieszkania.

Można w tym wniosku zawrzeć orzeczenie o eksmisji małżonka, jeśli uniemożliwiania on nam wspólne mieszkanie. Natomiast jeżeli małżeństwo posiada nieletnie dzieci, to w petitum powinny zawierać się także żądania, które dotyczą następujących spraw: powierzenie władzy rodzicielskiej, zasądzenia alimentów, oraz uregulowania kontaktów. Na tym powinnyśmy zakończyć petitum, ale możemy także inne wioski jeśli chcemy, takie jak: zwolnienie od kosztów sądowych, wniosek o zasądzenie od małżonka zwrotu kosztów postępowania na swoją korzyść, a także wniosek o wydanie postanowienia zabezpieczającego.

Możemy także dopisać wniosek o to, żeby sąd zwrócił się do określonej instytucji o nadesłanie dokumentacji, którą wnioskujemy w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy podać w skrócie to czego się domagamy. Podać datę zawarcia związku małżeńskiego. Następnie podać przyczyny rozkładu małżeńskiego. Jeśli domagamy się ustalenia winy małżonka, to powinniśmy dostarczyć dowody, na przykład zeznania świadków, gdy doszło do zdrady. Kiedy domagamy się alimentów, musimy uzasadnić ich wysokość. Niezbędne jest także orzeczenie w kwestii kontaktów z dzieckiem.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

O Agnieszka

Poza studiami prawniczymi zajmuję się również wystrojem wnętrz, który uprawiam czysto hobbystycznie.