Darmowe porady rozwodowe
Rozwod-Warszawa.com.pl

Brak zgody małżonka na rozwód – co robić?

Brak zgody małżonka na rozwód – co robić?

Bywa w życiu tak, że przestaliśmy czuć do swojego partnera coś więcej, i nie czujemy już do niego miłości. Chcemy rozwodu, ale nasz małżonek tego nie chce.

Mogą być oczywiście inne sytuacje, w których chcemy rozwodu, a nasz małżonek go nie chce. Przykładem może być popadnięcie współmałżonka w nałogi takie jak alkoholizm, popadnięcie w narkotyki, czy stałe przegrywanie pieniędzy u bukmachera. Nie chcemy dalej, żeby niszczył nam życie i chcemy się z nim rozstać. Co zatem należy zrobić, jeżeli nasz współmałżonek nie chce rozwodu?

Brak zgody męża lub żony na rozwiązanie małżeństwa

Czy już samo to, że on nie chce się rozstawać, stawia nas w sytuacji bez wyjścia? Co należy wiedzieć w takiej sytuacji? Po pierwsze trzeba zaznaczyć, że sam fakt, że mąż lub żona nie chcą rozwodu, spowoduje że sąd nie będzie próbował rozstrzygnąć sprawy i od razu oddali powództwo jednego z współmałżonków. Zadaniem sądu w sytuacji, w której jeden z współmałżonków nie chce rozwodu, jest bardzo szczegółowe zbadanie motywów obojga małżonków.

Są musi dowiedzieć się dlaczego mąż lub żona chcą rozwodu. Często bywa tak, że jeden z małżonków chce po prostu rozwodu z czystej złośliwości. Sąd zazwyczaj w takich przypadkach orzeka rozwód. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nie ma sensu dalsze małżeństwo, gdy już nie ma żadnych więzi pomiędzy mężem i żoną. Oczywiście istotnym argumentem, do orzeczenia przez sąd rozwodu, jest też to, żeby wystąpiły okoliczności, które świadczą o rozpadzie życia małżeńskiego.

Z drugiej strony, sąd nie może orzec rozwodu w sytuacji, w której małżeństwo dalej żyje razem i cały czas dzielą ich bliskie relacje. W takiej sytuacji nie ma mowy o tym, żeby sąd orzekł rozwód. Jednak należy pamiętać o tym, że sam fakt, że jedna ze stron nie chce rozwodu, nie jest przeszkodą do tego, żeby rozwiązać małżeństwo.

Jakie mogą być przeszkody w rozwiązaniu małżeństwa?

Sąd zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2012 r. poz. 788) nie może rozwiązać małżeństwa, jeżeli jeden z małżonków jest ciężko chory, a drugi chce rozwodu.

W takiej sytuacji chory małżonek zostałby bez środków do życia, dlatego w takiej sytuacji sąd oddala orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa. Także jeżeli małżeństwo posiada małoletnie dzieci, to ze względu na ich dobro, również zazwyczaj nie dochodzi do rozwiązania małżeństwa przez sąd. Natomiast, jeżeli sąd uzna, że dobro dzieci jest zagrożone, wówczas decyduje się rozwiązać małżeństwo i to bez zgody pozwanego, lub pozwanej.

Podoba sytuacja jest wówczas, gdy to małżonek, który jest winny rozpadowi małżeństwa występuje o rozwiązanie małżeństwa, a druga strona tego nie chce. Wówczas wystarczy, że strona, która jest niewinna nie zgodzi się na rozwód. Do rozwiązania małżeństwa przez sąd nie dochodzi również wtedy, gdy strona niewinna wstawi się na rozprawie, ale na pytanie czy chce rozwodu, odpowie milczeniem. Takie sytuacje mają miejsce jednak bardzo rzadko w sądzie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

O Agnieszka

Poza studiami prawniczymi zajmuję się również wystrojem wnętrz, który uprawiam czysto hobbystycznie.