Darmowe porady rozwodowe
Rozwod-Warszawa.com.pl

Czym się różni separacja od rozwodu i na co się zdecydować?

Czym się różni separacja od rozwodu i na co się zdecydować?

Rozwód i separacja to nie to samo. Czym dokładnie różnią się od siebie rozwód i separacja? Kiedy warto zdecydować się na rozwód, a w jakiej sytuacji lepsza będzie separacja?

Zarówno separacja, jak i rozwód dotyczą małżonków, w których związku nie dzieje się dobrze. Warto jednak wskazać, że te dwie konstrukcje prawne nie są tym samym. Aby dowiedzieć się, czym sie rozni rozwód od separacji, konieczne jest bliższe poznanie ich definicji oraz przesłanek, na podstawie których mogą być orzeczone rozwód i separacja.

Rozwód a separacja – podobieństwa

Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzeczenie separacji ma w zasadzie takie same skutki prawne jak rozwód, niemniej jednak instytucja separacji daje małżonkom w separacji nieco inne prawa.

Warto zatem skoncentrować się na kwestii różnic pomiędzy rozwodem a separacją, aby dokładnie określić, na jakie rozwiązanie i w jakiej sytuacji warto się zdecydować.

Różnice między rozwodem a separacją

Rozwód i separacja różnią się pomiędzy sobą i związane są z innymi warunkami oraz konsekwencjami.

Najważniejsza różnica między rozwodem a separacją dotyczy sposobu rozkładu pożycia małżeńskiego.

W przypadku rozwodu rozkład pożycia małżeńskiego pomiędzy małżonkami musi być trwały i zupełny. Z kolei w przypadku separacji konieczne jest spełnienie tylko jednej z tych przesłanek, a mianowicie rozkład pożycia małżeńskiego musi być zupełny. Nie istnieje wtedy zatem przesłanka jego trwałości.

Pod pojęciem zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego znajduje się rozkład rozumiany jako ustanie więzi uczuciowych, gospodarczych oraz fizycznych pomiędzy małżonkami.

Z kolei pojęcie trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego odnosi się do sytuacji, gry rozkład jest na tyle trwały, że nie można go już odbudować. Wobec tego powrót małżonków do wspólnego pożycia małżeńskiego w takiej sytuacji już nie nastąpi.

Także możliwa jest separacja w trakcie rozwodu, na przykład w sytuacji, gdy rozwód ma trwać długo, na przykład ma być on udzielony z orzeczeniem o winie. Również jest to rozwiązanie, które sprawdzi się wtedy, gdy jeden z małżonków cały czas powoduje problemy w uzyskaniu rozwodu.

Jakie skutki powodują separacja i rozwód?

Zarówno rozwód, jak i separacja mają podobne do siebie skutki. Zaliczają się do nich przede wszystkim:

  • Ustanie wspólności majątkowej,
  • Zaprzestanie dziedziczenia,
  • Uchylenie domniemania pochodzenia dziecka,
  • Zmiana sposobu korzystania ze wspólnego domu, mieszkania przez jednego z małżonków,
  • Podział wspólnego majątku.

Więcej informacji związanych z rozwodem i separacją oraz wyborem odpowiedniej instytucji można uzyskać od prawnika.

O Agnieszka

Poza studiami prawniczymi zajmuję się również wystrojem wnętrz, który uprawiam czysto hobbystycznie.