Darmowe porady rozwodowe
Rozwod-Warszawa.com.pl

Ile kosztuje rozwód?

Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego jest tańsze niż rozwód. Gdy jednak pomiędzy małżonkami dochodzi do rozpadu więzi, wówczas rozwód okazuje się często jedyną drogą. Z jakimi kosztami trzeba się wtedy liczyć?

 

Zasadniczo koszty, które pojawiają się podczas rozwodu, zależne są od wielu czynników – głównie od czasu trwania postępowania oraz od skomplikowania sprawy. Sąd może orzec o rozwodzie już na pierwszej rozprawie, ale również może ona ciągnąć się miesiącami, a nawet latami. Również koszt zależny jest od uzgodnień pomiędzy małżonkami, od posiadania wspólnych małoletnich dzieci czy charakteru sprawy.

 

Co składa się na koszty rozwodu:

 • opłaty sądowe i inne wydatki formalne
 • wynagrodzenie pełnomocnika, adwokata czy radcy prawnego
 • koszty dodatkowe, na przykład wynagrodzenie biegłego
 • koszty strony, zaliczają się do nich między innymi koszty dojazdu do sądu, utraconego zarobku, stawiennictwa świadków i inne

 

Opłata sądowa za pozew o rozwód

Podstawowym kosztem związanym z rozwodem jest opłacenie pozwu rozwodowego. Opłata sądowa w tym przypadku jest niezmienna i wynosi 600 złotych. Gdy jednak dojdzie do wydania wyroku o rozwodzie bez orzekania o winie, może być ona podzielona na połowę na każdego z byłych małżonków.

 

Sąd może również zwolnić stronę od opłaty sądowej za pozew o rozwód w określonych przypadkach – zwolnienie może być całościowe lub częściowe i zależne jest od majątku, stanu rodzinnego i dochodów i źródeł utrzymania osoby, która chce otrzymać zwolnienie.

 

Inne wydatki formalne

Oprócz opłaty sądowej za wniesienie pozwu mogą pojawić się także inne wydatki, między innymi:

 • opłata od odpisu orzeczenia za stronę – 6 złotych
 • opłata od orzeczenia o eksmisji małżonka – 200 złotych
 • opłata od orzeczenia o zgodnym projekcie podziału majątku – 300 złotych
 • opłata od orzeczenia o podziale majątku – 1000 złotych
 • opłata od orzeczenia zasądzającego alimenty dla małżonka – 5% ich rocznej wartości
 • wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi – 40 złotych
 • apelacja od wyroku rozwodowego – 600 złotych
 • badanie i wydanie opinii przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w przypadku sporu co do władzy rodzicielskiej – około 300-500 złotych

 

Koszty reprezentacji przed sądem

Jeżeli małżonek chce skorzystać z pomocy prawnika, aby reprezentował go przed sądem, musi przygotować się na dodatkowe wydatki. Ich wysokość zależna jest od prestiżu pełnomocnika, miasta, w którym ma on swoją siedzibę, a także od liczby rozprawy sądowej. Zazwyczaj koszty zamykają się w przedziale 1500-3000 złotych, niemniej jednak są one już indywidualne i należy skontaktować się z kilkoma prawnikami, aby uzyskać dokładniejsze dane i wybrać najbardziej korzystną ofertę.

 

Jak można zmniejszyć koszty rozwodu?

Istnieje kilka sposobów na obniżenie kosztów postępowania lub całkowite zwolnienie w trudnej sytuacji finansowej.

 

Pierwszym sposobem na oszczędność jest wniesienie pozwu rozwodowego samodzielnie – w ten sposób można zaoszczędzić na reprezentacji przez pełnomocnika, niemniej jednak nie zawsze jest to dobre rozwiązanie, gdy potrzebuje się fachowego wsparcia prawnika.

 

Tańsze rozwody to również rozwiedzenie się bez orzekania o winie – wtedy wspomnianą już sumę 600 złotych można podzielić na połowę. Również w takiej sytuacji można oszczędzić na przygotowaniu rodzicielskiego planu wychowawczego, ponieważ dzięki niemu można zaoszczędzić na kosztach dotyczących wniosku o zabezpieczenie pieczy nad małoletnimi oraz alimenty.

 

W sytuacji, gdy osoba składająca pozew jest w trudnej sytuacji finansowej i poniesienie kosztów postępowania spowodowałoby u niej znaczny uszczerbek dla siebie i jej rodziny, wówczas możliwe jest zwolnienie z kosztów sądowych. W tym celu należy sporządzić odpowiedni wniosek i dołączyć go do pozwu rozwodowego. Sytuacja majątkowa zostanie sprawdzona przez sąd, który zadecyduje o całościowym lub częściowym zwolnieniu z kosztów.

O Agnieszka

Poza studiami prawniczymi zajmuję się również wystrojem wnętrz, który uprawiam czysto hobbystycznie.