Darmowe porady rozwodowe
Rozwod-Warszawa.com.pl

Zalety mediacji. Dlaczego mediacje są dobrą alternatywą dla sporu sądowego?

Zalety mediacji. Dlaczego mediacje są dobrą alternatywą dla sporu sądowego?

Spór sądowy nie jest jedynym sposobem na rozwiązanie konfliktu. Można skorzystać w tym celu także z mediacji, która jest obecnie wybierana coraz częściej. Na czym polegają mediacje? Jakie są ich najważniejsze zalety?

Mediacja – co to jest?

Mediacjami nazywa się sposób rozwiązywania sporów pomiędzy stronami, w którym poza stronami sporu znajduje się także mediator.

Proces mediacji ma charakter dobrowolny. Zasady mediacji zakładają, że strony muszą wyrazić zgodę na to, aby wziąć w niej udział. Również mediacja nie narzuca żadnego rozwiązania odgórnie – strony mogą wtedy we własnym zakresie opracować taki konsensus, który będzie w pełni satysfakcjonujący.

Rola mediatora w mediacjach polega głównie na wsparciu w wypracowaniu odpowiedniego rozwiązania. Mediator pomaga wtedy w komunikacji, określeniu potrzeb i oczekiwań, dzięki czemu strony mogą łatwiej dojść do porozumienia. Strony mogą same wybrać mediatora, ale również może zrobić to sąd – korzysta się wtedy z pomocy stałych mediatorów.

Kiedy stosuje się mediacje?

Za pomocą mediacji można rozstrzygać różnego rodzaju spory, które pojawiają się zarówno na gruncie prawa cywilnego, w tym rodzinnego – tzw. mediacje cywilne oraz mediacje rodzinne, jak również prawa gospodarczego dotyczącego podmiotów gospodarczych – tzw. mediacje gospodarcze. Stosowana jest także mediacja karna, która dotyczy spraw karnych, także z udziałem nieletnich.

Mediacja może być zastosowana w poniższych konfliktach:

  • rozwody
  • opieka nad dzieckiem
  • podział majątku
  • spadki
  • niewywiązanie się z umowy
  • kradzież własności intelektualnej
  • spory urzędowe
  • spory pracownicze
  • kradzieże
  • akty rozboju

Oczywiście, nie jest to zamknięty katalog, ponieważ mediacje rodzinne, gospodarcze, karne mogą być stosowane także w przypadku innych sytuacji, gdy strony chcą skorzystać z takiej formy dochodzenia do porozumienia.

Mediacja może być przy tym efektem porozumienia stron wtedy, gdy sprawa nie została jeszcze skierowana do sądu, ale również może ona być zasugerowana przez sąd jako jedna z form rozwiązania konfliktu pomiędzy stronami.

Dlaczego warto skorzystać z mediacji?

Skorzystanie z mediacji niesie ze sobą wiele korzyści w porównaniu ze zwykłą rozprawą sądową, dlatego strony mogą zdecydować się na nią wtedy, gdy chcą jej uniknąć, a przy tym wypracować takie rozwiązanie, które będzie mogło satysfakcjonować je w całości.

Przede wszystkim mediacja pozwala stronom konfliktu na samodzielne zadecydowanie o jego ostatecznym wyniku. Mogą one wtedy wypracować takie rozwiązanie, które będzie dopasowane do ich potrzeb indywidualnie. Mediator pomoże wtedy w przedstawieniu argumentów każdej ze stron i w dojściu do wspólnego porozumienia.

Taka forma rozstrzygnięcia sporu niesie ze sobą wysoką skuteczność. Gdy strony same doszły do kompromisu, nie czują się pokrzywdzone, dlatego też są bardziej skłonne do przestrzegania ustalonych wyników.

Warto też zaznaczyć, że mediacje są tańsze niż spory sądowe. Koszty mediacji dotyczą wtedy skorzystania z pomocy mediatora, co wynosi najczęściej kilkaset złotych.

Dodatkowym atutem jest też skrócenie całego proces związanego z rozwiązaniem konfliktu. Mediacje są szybsze niż oczekiwanie na rozprawę sądową, dlatego też to propozycja przeznaczona dla tych osób, którym zależy uzyskaniu satysfakcjonującego wyniku w krótkim czasie.

Podsumowanie

Mediacje są obecnie bardzo dobrą alternatywą dla zwykłej rozprawy sądowej, w której sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, wzywa świadków, powołuje się biegłych. Dzięki mediacjom cały proces rozwiązania sporu jest znacznie szybszy i prostszy, a przy tym możliwe jest uzyskanie takiego rezultatu, który będzie satysfakcjonujący dla każdej strony.

O Agnieszka

Poza studiami prawniczymi zajmuję się również wystrojem wnętrz, który uprawiam czysto hobbystycznie.